Sport Leuven

Sportdienst van Leuven

De stad Leuven doet haar best om sportverenigingen en topsporters te ondersteunen waar mogelijk via een breed uitgewerkt ondersteuningsbeleid. Erkende sportverenigingen kunnen gebruik maken van verschillende subsidies. Aan deze toelagen hangen voorwaarden vast, die als doel hebben om de kwaliteit van de verenigingen te verhogen. Subsidies hebben nooit de bedoeling een volledige vereniging draaiende te houden. Enkel erkende Leuvense sportverenigingen komen in aanmerking voor subsidies. Niet-erkende verenigingen kunnen geen aanvraag indienen.

Maar de stad biedt ook ondersteuning voor het organiseren van sportevenementen en jubileumvieringen of om meer mensen aan het sporten te krijgen via de UiTPAS. Bekijk hieronder de verschillende mogelijkheden voor financiële steun.

Bekijk en download hieronder de toelagereglementen en aanvraagformulieren

Erkenningsreglement voor sportverenigingen

Is jouw vereniging nog niet erkend en wil je hier graag verandering in brengen? Neem hiervoor contact met sport@leuven.be voor meer informatie. Hieronder kan je alvast alle voorwaarden en procedures nalezen om als vereniging erkend te worden.

Download erkenningsreglement

Werkingstoelagen voor sportverenigingen

Erkende Leuvense sportverenigingen met een jaarlijkse werking kunnen aanspraak maken op werkingstoelagen. De werkingstoelage is onderverdeeld in twee delen. 25% van het beschikbare budget wordt voorzien voor basissubsidies, 75% voor de focussubsidie. De focussubsidie bestaat zelf dan weer uit vijf onderverdelingen: communicatie, beleid, omkadering, doelgroepenwerking en jeugd. Lees het toelagereglement voor meer informatie.

Download toelagereglement

Vormingstoelagen voor sportverenigingen

De stad ondersteunt sportverenigingen voor het organiseren of deelnemen aan opleidingen. Zo kan een toelage ontvangen worden voor erkende bijscholingen voor lesgevers, voor de organisatie van opleidingen en/of vormingen en voor erkende bijscholingen van bestuursleden. Als lid kan je bijvoorbeeld een opleiding bij de Vlaamse Trainersschool of het BOIC volgen. Wanneer je de cursus succesvol aflegt, kan je hiervoor een toelage ontvangen. Lees het reglement om de juiste voorwaarden te kennen.

Download toelagereglement

Toelagereglement voor bijzondere sportactiviteiten

Met het ‘Toelagereglement voor bijzondere sportactiviteiten’ wil de stad Leuvense verenigingen die een sportevenement organiseren op het grondgebied van de stad, financieel ondersteunen. Hier vind je aan welke modaliteiten je moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze toelage en het aanvraagformulier.

Download toelagereglement

Download aanvraagformulier

Toelagereglement voor aankoop G-sportmateriaal

Stad Leuven wil erkende Leuvense sportverenigingen met een G-sportaanbod financieel ondersteunen. Vanaf 1 mei 2021 treedt een nieuw toelagereglement in werking voor de aankoop van aangepast sportmateriaal en/of sportspecifieke hulpmiddelen. Op die manier wil de stad het G-sportaanbod van sportverenigingen onderhouden en stimuleren.

Download toelagereglement

Download aanvraagformulier

Toelagen voor sportinfrastructuur

Sportverenigingen die een accommodatie in het beheer hebben via een overeenkomst, kunnen beroep doen op financiële steun voor investeringen in de accommodatie. Uiteraard hangen hier bepaalde voorwaarden aan vast, dus neem het toelagereglement zeker eens goed door!

Download toelagereglement

Download aanvraagformulier

Toelagen voor topsport

Sterke sportprestaties worden beloond, ook in Leuven. Sportverenigingen en individuele sporters die deelnemen aan de Olympische of Paralympische Spelen, het WK of EK of de Wereldspelen kunnen bijvoorbeeld aanspraak maken op financiële ondersteuning. Lees hieronder de voorwaarden om in aanmerking te komen.

Download toelagereglement

Toelagen voor jubilerende verenigingen

Viert jouw sportvereniging haar jubileum? En wordt dit gevierd met een speciale activiteit? In beide gevallen wil de stad Leuven graag bijdragen tot de feestvreugde, onder de vorm van toelagen. Bekijk in het reglement wanneer en hoe een vereniging hiervoor in aanmerking komt. Wil je een aanvraag indienen? Neem hiervoor contact op met evenementen@leuven.be of bel naar het nummer 016 27 22 50.

Download toelagereglement

Reglement terbeschikkingstelling trofeeën, bekers en medailles

Sportverenigingen die onderling een bijzondere sportwedstrijd of -evenement met regionale, nationale of internationale uitstraling organiseren, kunnen rekenen op steun van de stad. Bekijk in het reglement welke trofeeën, bekers of medailles je kan ontvangen.

Download reglement

Inname openbaar domein
Projectoproep ′Leuven, innovatie doet bewegen en sporten′

Met deze subsidie ondersteunen we nieuwe en originele projecten in de openbare ruimte die burgers aanzetten tot sporten of bewegen. Op de website van stad Leuven vind je meer info en de mogelijkheid om een online aanvraag in te dienen.

Download toelagereglement

UiTPAS

Sport is een recht, iedereen moet aan sport kunnen doen. Daarom werken al heel wat Leuvense sportverenigingen met de UiTPAS. Deze spaar- en voordeelkaart kan door iedereen gebruikt worden. Telkens je deelneemt aan een vrijetijdsactiviteit kan je een punt sparen, die je nadien dan kan inruilen voor een leuke ‘prijs’. Maar de UiTPAS is meer dan dat. Daarnaast biedt UiTPAS personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming de kans om zich voor slechts 20% van het lidgeld in te schrijven bij een Leuvense sportvereniging. Clubs die willen instappen in dit project, kunnen contact opnemen met de UiTPAS-coördinator (016/27 42 59).

Kom meer te weten over UiTPAS