Sport Leuven

Sportdienst van Leuven

Sportraad Leuven is een onafhankelijk adviesorgaan voor én door sportend Leuven. De missie van Sportraad Leuven is eenvoudig: vertegenwoordigen en ondersteunen van en informeren over sport in Leuven.

Om je als vereniging aan te sluiten bij Sportraad Leuven moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

 • Op particulier initiatief opgericht zijn in de vorm van een feitelijke vereniging, een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) of een andere rechtspersoonlijkheid
 • Maatschappelijke zetel gelegen te Leuven
 • Lid zijn van liga/federatie die erkend is door VSF, Sport Vlaanderen of het BOIC
 • Een autonoom bestuur hebben
 • Op zijn minst 12 leden tellen
 • Minstens één jaar in werking zijn
 • Statuten en/of een huishoudelijk reglement hebben waarvan de sportraad een kopie dient te hebben
 • Aan haar leden sportactiviteiten aanbieden en een actieve sportwerking in Leuven kunnen aantonen
 • Minstens 30 activiteiten per jaar op Leuvens grondgebied organiseren
 • Een verzekering aangaan voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voor alle leden, lesgevers en bestuursleden
 • De Panathlon-verklaring ondertekend hebben

Wil je als nieuwe sportvereniging aansluiten bij Sportraad Leuven? Vul het aansluitingsformulier in en volg de instructies stap voor stap. De conformiteitsverklaring die je nodig hebt om de aansluiting af te ronden, vind je hieronder terug.

Jaarlijks wordt er aan de verenigingen die bij de Leuvense sportraad aangesloten zijn gevraagd om hun contactgegevens opnieuw door te geven aan de secretaris. Op die manier beschikt deze steeds over de laatste contactgegevens. Aan het begin van elk jaar kan je dit document invullen en doormailen naar sportraadleuven@gmail.com. De conformiteitsverklaring die je moet invullen, vind je hieronder terug.

CONTACT