Sport Leuven

Sportdienst van Leuven

Hoe reserveer ik een terrein?

Kijk de beschikbaarheden na op het online reservatieplatform.
Stuur nadien een mail naar sportbeheer@leuven.be met daarin de volgende gegevens:

  • Gewenste sporthal

  • Gewenste dag en uren

  • Aard van de activiteit (sporttak)

  • Naam vereniging

  • Naam, adres, telefoon, GSM, mailadres en rijksregisternummer voorzitter

  • Naam, adres, telefoon, GSM, mailadres en rijksregisternummer secretaris

  • Naam, adres, telefoon, GSM, mailadres en rijksregisternummer voor de facturatieverantwoordelijke.

  • Eén van deze drie personen moet de aanvraag indienen.

  • BTW-nummer (indien van toepassing)

Hoe reserveer ik als nieuwe gebruiker een terrein voor een seizoen?

Als je een terrein wil reserveren op jaarbasis, moet je registreren op het online reservatieplatform. Je registreert je eerst als persoon, nadien kan je een club of school toevoegen. Van zodra de registratie van de club of school is goedgekeurd door de sportdienst, kan je een aanvraag voor het nieuwe seizoen indienen.

Voor meer informatie kan je terecht bij de afdeling sportbeheer via sportbeheer@leuven.be of 016 27 24 80.

Hoe annuleer ik een reservatie?

Je kan een reservatie eenvoudig annuleren door een mail te sturen naar sportbeheer@leuven.be.

Indien de annulatie minstens 7 dagen op voorhand wordt doorgegeven, wordt niets aangerekend.
Gebeurt dit minder dan 7 dagen op voorhand, wordt de reservatiekost wel aangerekend.

Kom je niet opdagen zonder te verwittigen, wordt de reservatiekost dubbel aangerekend. Houd je reservaties dus goed in het oog!