Sport Leuven

Sportdienst van Leuven

Respecteer onze accommodaties

De stad Leuven stelt graag haar sportaccommodaties open voor iedereen. Dagelijks wordt ervoor gezorgd dat deze accommodaties er proper uitzien voor de gebruikers en dat alles in orde is. Aan onze gebruikers vragen we dan ook om met respect voor de aanwezige werknemers, de accommodatie en het materiaal om te gaan. Sport en respect gaan hand in hand, ook in onze sportzalen en zwembaden

Download hieronder de interne reglementen van onze accommodaties

Afsprakennota stedelijk zwembad Kessel-Lo

Om iedereen een aangenaam zwembadbezoek te garanderen, is onderstaande afsprakennota opgesteld om de veiligheid, rust, orde en hygiëne in het zwembad te waarborgen. Deze regels gelden voor alle bezoekers van het stedelijke zwembad te Kessel-Lo.

Download afsprakennota

Reglement interne orde – sporthallen

Lees hier de regels die nageleefd dienen te worden bij een bezoek aan een van onze sporthallen.

Download reglement

Retributiereglement

In onderstaand document vind je alle prijsbepalingen terug voor al onze sportaccommodaties, zowel voor particulieren, scholen, sportverenigingen en andere.

Download reglement