Sport Leuven

Sportdienst van Leuven

Tofsport en Stad Leuven respecteren jouw privacy. Daarom behandelen we persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ of ‘GDPR’).

Hoe komen mijn persoonsgegevens bij de stad terecht?

Persoonsgegegevens zijn gegevens waarmee je iemand kan identificeren. Er zijn 2 soorten:

• Algemene gegevens: naam, adres, telefoonnummer, mailadres, IP-adres, rijksregisternummer …
• Gevoelige gegevens: info over seksuele geaardheid, etnische herkomst, religie, politieke overtuiging … Deze gegevens vragen extra beveiliging.

Als je gebruikmaakt van diensten of producten van de stad, hebben we vaak persoonsgegevens van jou nodig. Die geef je ons bv. via een inschrijfformulier op onze website of telefonisch. Soms krijgen we die informatie van andere overheden (bv. om gegevens uit het rijksregister te gebruiken).

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze kregen.

• Heb je ons je naam en adres gegeven om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt de stad jouw gegevens alleen om jou die brochure te bezorgen en niet om ander materiaal te sturen.
• Kregen we toelating om jouw gegevens uit het rijksregister te halen? Dan gebruiken we die gegevens alleen voor het doel waarvoor we de toelating kregen.
Willen we jouw gegevens ook voor iets anders gebruiken, dan vragen we eerst jouw toestemming. Je kan die toestemming op elk moment intrekken.

Ik wil mijn toestemming intrekken

Worden mijn gegevens doorgegeven aan anderen?

We geven je gegevens niet door aan anderen, tenzij dat nodig is voor de dienstverlening of dat wettelijk verplicht is.

We sluiten een overeenkomst met organisaties die in opdracht van de stad jouw gegevens verwerken, bv. met het bedrijf dat onze website maakt. Zo zorgen we dat ook zij veilig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. De stad blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Opgelet: Voor onze dienstverlening gebruiken we ook andere platformen, zoals Twitter, Facebook, Mailchimp en Google Analytics. De stad heeft geen invloed op de manier waarop die externe platformen omgaan met jouw persoonsgegevens. Jouw gegevens kunnen buiten de EU terechtkomen. Lees de privacyverklaring van die platformen.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bijgehouden?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze kregen. Daarna worden persoonsgegevens vernietigd.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inkijken, verbeteren of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of onder bepaalde voorwaarden te verwijderen. Je kan ook een kopie aanvragen.

Doe je aanvraag online. Je krijgt binnen 1 maand een antwoord.

Ik wil mijn gegevens inkijken, aanpassen of verwijderen of een kopie aanvragen

Welke cookies gebruikt de stad?

De stad gebruikt cookies om haar websites te analyseren en verbeteren. Op de website zelf vind je meer info over de cookies die we plaatsen.

Mag de stad mijn foto gebruiken?

• Namen we een portretfoto van jou? Dan vragen we eerst toestemming om die te gebruiken. Je kan op elk moment die toestemming intrekken.
• Foto’s van publieke personen (bv. politici), een mensenmassa of op publieke plaatsen mogen we zonder toestemming gebruiken voor neutrale boodschappen.

Hoe gaat de stad om met nieuwsbrieven?

We gebruiken je e-maildres alleen om de nieuwsbrief te versturen waarvoor je inschreef. Uitschrijven kan steeds met een link in de nieuwsbrief. We verwijderen je gegevens dan meteen.

Opgelet: We versturen onze digitale nieuwsbrieven met Mailchimp, een extern platform. Lees de voorwaarden (enkel Engels).

Hoe gaat de stad om met sociale media?

Meld je een probleem of stel je ons een vraag op sociale media? Dan gebruiken we je persoonsgegevens alleen om je verder te helpen.

Bij wedstrijden gebruiken we je persoonsgegevens alleen om je te contacteren als je wint. De voorwaarden van elke wedstrijd vind je in het wedstrijdreglement. Na de wedstrijd wissen we je gegevens.

Wat met wijzigingen in ons privacybeleid?

We toetsen ons beleid over persoonsgegevens regelmatig aan de wetgeving. Daarom is het mogelijk dat we onze privacyverklaring in de toekomst aanpassen. De wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Hoe kan ik een datalek melden?

Er is een datalek als persoonsgegevens:

• Gestolen of kwijtgeraakt zijn (bv. USB-stick in de trein verloren)
• Niet correct verwerkt zijn (bv. bewaard zonder medeweten of toestemming van de betrokkene)
• Ingekeken of bewerkt worden door mensen die dat niet mogen
• Langer bewaard worden dan nodig of afgesproken, zonder toestemming van de betrokkene

Denk je dat er bij de stad een datalek is? Meld het ons.

Hoe kan ik klacht indienen?

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Meld het ons.
Je kan ook klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Vragen?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:
Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Heb je vragen over de bescherming van je persoonlijke gegevens? Contacteer ons:

Dienst algemene zaken – verwerkingsverantwoordelijke GDPR
gdpr@leuven.be