Sport Leuven

Sportdienst van Leuven

BEWEEGTIPS VOOR

Sport beweegt je school 2.0

Eind 2016 bepaalde de Vlaamse Overheid nieuwe gezondheidsdoelstellingen onder het motto ‘health in all policies’, omdat de gezondheid van de Vlaming erop achteruit gaat. De thema’s die een plaats krijgen in het gezondheidsbeleid van scholen zijn bepaald in ‘Gezonde School’.

MOEV stuurt de scholen aan rond het thema beweging. Het streefdoel is om tegen 2021 minstens 70% van de Vlaamse scholen een kwalitatief bewegingsbeleid te laten realiseren. Om dit te realiseren biedt MOEV samen met Sport Vlaanderen en het Vlaams Instituut Gezond Leven de methodiek ‘Sport beweegt je school 2.0’ aan. Deze online tool is de ideale leidraad om stapsgewijs vanuit het bewegings- en sportaanbod van de school een sterk en kwalitatief bewegingsbeleid uit te bouwen dat kadert binnen het gezondheidsbeleid van de school.

Ontdek alles over ‘Sport beweegt je school 2.0’.

Maak je les actief

Je kan als leerkracht je lessen op verschillende manieren actief maken. Het hoeft daarom niets spectaculair of groots te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het leren optellen in het eerste leerjaar. In plaats van de kinderen te laten optellen met snoepjes of blokjes, kan je de leerlingen zelf inschakelen zodat ze niet hoeven blijven zitten. Verdeel de kinderen in verschillende groepjes en breng groepjes samen of splits ze op om te leren optellen of aftrekken.

Maak een sportieve speelplaats

Dé momenten van de dag voor veel leerlingen zijn ongetwijfeld de speeltijden. Tijdens de pauze kunnen de kinderen hun overtollige energie kwijt en zich helemaal uitleven. Het is belangrijk dat de kinderen op de speelplaats dan ook voldoende gestimuleerd worden om te bewegen. Dat kan op verschillende manieren. Je kan actieve spelmaterialen voorzien, zoals ballen, springtouwen, ….. Maar je kan de speelplaats ook zo inrichten dat de kinderen niet per se spelmateriaal nodig hebben om te bewegen. Teken op de grond bijvoorbeeld hinkparcours waar de kinderen in kunnen springen.

Plannen om de speelplaats anders in te richten? Betrek dan zeker de kinderen en laat ze hun droomspeelplaats ontwerpen.

Laat de kinderen geregeld rechtstaan

Te veel zitten op een dag is niet gezond, ook niet voor kinderen. Probeer als leerkracht hier zeker rekening mee te houden en de kinderen geregeld eens te laten rechtstaan of bewegen tijdens de les. Idealiter zouden de kinderen ieder uur even de benen moeten strekken. Dat kan door een kort beweegmoment in de klas zelf in te lassen, door 5 minuten naar buiten te gaan, …

Als school kan je deelnemen aan ‘The Daily Mile’. Elke school die zich hiervoor inschrijft laat alle leerlingen iedere dag één mijl lopen. De voorbije twee jaar namen meer dan 850 scholen en 175.000 kinderen hieraan deel.

Bewegingstussendoortjes

Lange tijd stilzitten is nefast voor de gezondheid en de concentratie van leerlingen. Zorg er daarom voor dat ze geregeld eens kunnen bewegen tijdens de lessen. Om jou te inspireren heeft MOEV de bewegingstussendoortjes gelanceerd. Ontdek de filmpjes en brochure om op een eenvoudige manier bewegingskansen te bieden aan de leerlingen.