Sport Leuven

Sportdienst van Leuven

2021 was een belangrijk sportjaar voor Leuven. We mochten de titel ‘Europese Sportstad’ dragen, én onze stad was het decor van een van de grootste sportevenementen ter wereld: het WK wielrennen. Welke effecten beide zaken op onze stad hebben gehad, werd nauwkeurig onderzocht door enkele onderzoekers van KU Leuven.

De Leuvenaar heeft een positieve attitude tegenover grote sportevenementen. Bijna 60% van de inwoners vindt het belangrijk dat er grote internationale sportevenementen in de stad georganiseerd worden. Ze vinden het ook goed dat de stad het WK wielrennen financieel ondersteund heeft. Meer dan 70% van de Leuvenaars heeft het WK bijgewoond of gevolgd. En bijna 20% van de WK-vrijwilligers waren Leuvenaars.

‘Dit zijn maar enkele bevindingen uit de studie die wij in opdracht van de stad hebben uitgevoerd’, vertelt Jeroen Scheerder, professor Sportbeleid en Sportsociologie van de KU Leuven, die het onderzoek samen voerde met wetenschappelijk medewerker Kobe Helsen. ‘Het onderzoek richtte zich op de effecten van de titel Europese Sportstad en het WK wielrennen op het Leuvens grondgebied. Het unieke sportjaar 2021, met het WK als hoogtepunt, vormde de ideale context voor een studie op lokaal niveau bij verschillende groepen in de samenleving zoals de inwoners, verenigingen, stadsdiensten, vrijwilligers en studenten. Doordat er verschillende meetmomenten zijn georganiseerd, kunnen we zien hoe bepaalde zaken veranderden doorheen het jaar. Wat echt wel uniek is voor een uitgebreide sportstudie zoals de onze.’

Cindy Winters, directeur sport van de stad: ‘Het unieke en uitgebreide karakter van de studie levert een schat aan waardevolle data op waar we ons toekomstig (sport)beleid op kunnen afstemmen. De resultaten laten toe om o.a. het Europese sportjaar en de organisatie van het WK Wielrennen te evalueren op vlak van de gestelde doelstellingen. Dat meer dan de helft van de Leuvenaars aangeeft dat de positieve effecten van het WK wielrennen opwegen tegen de negatieve, is een fijne vaststelling. Dat aandeel stijgt na afloop van het WK zelfs naar meer dan 60%.’

‘De studie levert ons waardevolle informatie op. Daar kunnen we ons toekomstig sportbeleid op afstemmen, en we kunnen de inzichten gebruiken bij de organisatie van andere grote sportevenementen, zoals het WK Breaking in 2023.’

Deel dit bericht