Sport Leuven

Sportdienst van Leuven

Het overlegcomité besliste op 11 februari 2022 om vanaf vrijdag 18 februari 2022 over te schakelen naar code oranje van de coronabarometer. Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. We vragen alle sporters om zich in deze periode te gedragen en de geldende richtlijnen strikt op te volgen. Er gelden wel verschillende beperkende maatregelen voor publiek en controlerende maatregelen met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. Hieronder vind je een overzicht van de maatregelen voor de sportsector.

Mondmaskers

 • Van zodra je een sportaccommodatie betreedt, is het dragen van een mondmasker verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar in de gangen, tribunes, kleedkamers, …
 • Het dragen van een mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket (CST) van toepassing is.
 • Er geldt een uitzondering indien het dragen van een mondmasker door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechters, onder de douche) of om iets te eten of te drinken.

Publiek

 • Jongeren tot en met 17 jaar of G-sporters die nood hebben aan begeleiding mogen zich bij hun training of wedstrijd laten vergezellen door twee meerderjarige personen.
 • Publiek is toegelaten, al gelden er wel beperkingen op het aantal toeschouwers:
  • Zonder CST:
   • Indoor: max. 50 personen, zowel dynamisch als niet-dynamisch publiek
   • Outdoor: max. 100 personen, zowel dynamisch als niet-dynamisch publiek
  • Met CST:
   • Indoor: vanaf 50 personen, zowel dynamisch als niet-dynamisch publiek
   • Outdoor: vanaf 100 personen, zowel dynamisch als niet-dynamisch publiek
   • Indien de maximum zaalcapaciteit het toelaat, hoef je tot 200 toeschouwers geen rekening te houden met beperkingen in capaciteit of ventilatiewaarden
   • Indien meer dan 200 toeschouwers aanwezig zijn, mag het aantal aanwezigen niet groter zijn dan 80% van de totale capaciteit van de zaal/infrastructuur. Als het om een dynamisch publiek gaat, blijft de grens behouden op 70% van de totale capaciteit.
   • Indoor valt de beperking voor publiek van 80% of 70% van de capaciteit weg als de gemiddelde CO2-waarde tijdens de duurt van het evenement lager blijft dan 900 ppm CO2 of je ventilatiedebiet of luchtzuiveringsdebiet van minstens 40m3 per persoon per uur kan garanderen.
   • Outdoor mogen evenementen tot 100% van de capaciteit gaan, op voorwaarde dat het publiek ingedeeld wordt in compartimenten van max. 2.000 personen of dat je extra maatregelen neemt inzake crowd control. Hiervoor is goedkeuring nodig van het lokaal bestuur waar het event plaatsvindt.

Indoor infrastructuur

 • Alle sportinfrastructuren, inclusief fitness, kunnen open blijven.
 • Iedere indoor sportinfrastructuur moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan kan je gebruikmaken van het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Voor luchtkwaliteit wordt een streefwaarde en een limietwaarde opgelegd:
  • Streefwaarde = 900 ppm CO2 of ventilatiedebiet of luchtzuiveringsdebiet van 40m3 per persoon per uur
  • Limietwaarde = 1500 ppm CO2 of ventilatiedebiet of luchtzuiveringsdebiet van 18m3 per persoon per uur
 • CO2-meters zijn verplicht in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur zijn dit de sportruimtes en de kleedkamers.
  • Uitzondering: het plaatsen van een CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien en in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.
 • De CO2-meters moeten:
  • aanwezig zijn tijdens de activiteit
  • opgehangen worden op een voor de bezoeker zichtbare plaats, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • ingesteld zijn op een waarschuwingsniveau van 900ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moeten bijkomende beheersmaatregelen genomen worden op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1500 ppm overschreden, wordt aanbevolen te voorzien in een erkend systeem voor luchtzuivering of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.

Extra tips over ventilatie en een correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Kleedkamers

 • Kleedkamers mogen gebruikt worden, al wordt aangeraden om het gebruik ervan zoveel mogelijk te beperken.
 • Er wordt met aandrang geadviseerd om een actieplan voor het gebruik van kleedkamers uit te werken, met minstens volgende items:
  • Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dat maakt kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig.
  • Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken. Ook wanneer het gebruik van de kleedkamer onder de 15 minuten blijft, is het sterk aanbevolen om een CO2-meter te gebruiken.
  • Las een vrij tijdslot in waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
  • Houd het mondmasker tijdens het gebruik van de kleedkamer zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).
  • Beperk het gebruik van douches waar mogelijk.
  • Beperk de capaciteit van de kleedkamer en vermeld de maximumcapaciteit op een zichtbare plaats.
  • Haal inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen.

Kantines

 • In kantines gelden de regels van het horecaprotocol.
 • Het controleren van CST is verplicht bij personen vanaf 16 jaar.
 • Er geldt niet langer een verplicht sluitingsuur.
 • Er geldt niet langer een verplichting om te zitten, noch een beperking van het aantal personen per tafel.

Sportkampen

 • Sportkampen mogen zowel met als zonder overnachting plaatsvinden.
 • Als het kamp indoor plaatsvindt of met overnachting is, geldt een beperking van max. 200 deelnemers per kampgroep. Er kunnen meerdere kampgroepen per site actief zijn, maar de groepen moeten onderling steeds een veilige afstand bewaren en mogen niet gemengd worden.
 • Als het kamp outdoor plaatsvindt gelden er geen beperkingen op het aantal deelnemers per kampgroep.
 • De organisatoren moeten de algemeen geldende coronamaatregelen opvolgen. Deze maatregelen staan specifiek vermeld in het basisprotocol Sport en Corona.

Tot nader order is het op basis van het huidige Vlaamse decreet betreffende de toepassing van CST niet mogelijk om een verplichte controle van CST toe te passen op deelnemers aan sportactiviteiten. Indien er wijzigingen komen in deze regelgeving brengen we je hiervan op de hoogte.

Voor een overzicht van alle geldende maatregelen in de sportsector verwijzen we door naar het basisprotocol sport en corona en naar de website van Sport Vlaanderen. De update van het basisprotocol verschijnt ten laatste maandag online. Het basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die gehanteerd werden, vervallen.

Deel dit bericht