Sport Leuven

Sportdienst van Leuven

Op vrijdag 21 januari 2022 kwam het Overlegcomité opnieuw samen en werd de barometer gelanceerd voor publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten. De nieuwe maatregelen in code rood (barometer) gaan in vanaf vrijdag 28 januari 2022.

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel verschillende beperkende maatregelen voor publiek en controlerende maatregelen met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. Deze worden hieronder geduid.

 • Mondmaskers:
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van sportinfrastructuur voor personen vanaf 6 jaar

Dit geldt voor iedereen bij het betreden van gangen, tribunes, kleedkamers , …

 • Publiek:
  • publiek is terug toegelaten
  • Zonder CST
   • Max. 50 personen binnen (bij niet-dynamisch publiek)
   • Max. 100 personen buiten (bij dynamisch en niet-dynamisch publiek)
  • Met CST
   • Vanaf 50 personen binnen (bij niet-dynamisch publiek)
   • Vanaf 100 personen buiten (bij dynamisch en niet-dynamisch publiek)
   • Indien meer dan 200 toeschouwers aanwezig zijn, wordt het aantal beperkt tot 70% van de capaciteit van de zaal/infrastructuur
   • De beperking van 70% van de capaciteit valt weg als kan voldaan worden aan de streefwaarde inzake CO2-monitoring/ventilatie/luchtzuivering als gemiddelde waarde tijdens de duur van het evenement
   • Indien meer dan 1000 toeschouwers aanwezig zijn, dient met verplicht te werken met compartimentering
   • (zie basisprotocol voor extra duiding)
 •  Indoor infrastructuur:
  • Indoor sportinfrastructuur is terug volledig open.
   • Subtropische en recreatiezones van zwembaden mogen terug open;
   • Bowlingzaken, trampolineparken, snooker- en biljart aangelegenheden mogen terug open.
  • Gebruik van CO2 meters blijft verplicht.
 • Kleedkamers

Kleedkamers moeten niet verplicht gesloten worden, maar het gebruik ervan moet zo veel mogelijk beperkt worden.

 • Sportkampen

Sportkampen kunnen doorgaan.
De groepsgrootte bij sportkampen is in code rood beperkt tot 80 personen per kampgroep.
Er kunnen meerdere kampgroepen per site actief zijn, maar de groepen moeten onderling steeds een veilige afstand bewaren en kunnen niet gemengd worden.

 • Horeca/cafetaria

Volgen het horecaprotocol waarbij de modaliteiten omtrent mondmaskerplicht, CTS en sluitingsuur (24u) staan omschreven.

Tot nader order is het op basis van het huidige Vlaamse decreet betreffende de toepassing van CST niet mogelijk om een verplichte controle van CST toe te passen op deelnemers aan sportactiviteiten. Indien er wijzigingen komen in deze regelgeving komt dit mee op de website van Sport Vlaanderen.

 Voor een overzicht van alle geldende maatregelen in de sportsector verwijzen we door naar het basisprotocol sport en corona en naar de website van Sport Vlaanderen.

Deel dit bericht