Sport Leuven

Sportdienst van Leuven

Vanaf zaterdag 8 mei zijn georganiseerde sportactiviteiten outdoor opnieuw toegestaan voor alle leeftijden met maximum 25 personen. Er kunnen ook opnieuw evenementen georganiseerd worden en sportkantines mogen hun terras heropenen.

 • Georganiseerde sportactiviteiten die outdoor plaatsvinden zijn toegestaan voor alle leeftijden met contact, voor zover dit nodig is door de aard van de sport. De sportgroep mag uit maximum 25 personen bestaan (exclusief begeleiders).
 • Georganiseerde zwemactiviteiten voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar zijn toegelaten in een groep van maximum 25 personen (exclusief trainer/begeleider) en volgens de regels van het specifiek zwembadprotocol. Contact is toegestaan indien noodzakelijk door de aard van de sport.
 • Georganiseerde zwemactiviteiten voor personen boven 18 jaar zijn toegelaten in een groep van maximum 25 personen (inclusief trainer/begeleider) en op voorwaarde dat de afstandsregels (1,5m) steeds gerespecteerd worden. Dit houdt in dat je met maximum 6 personen per baan in zwembad Kessel-Lo kan zwemmen en met maximum 8 personen per baan in de zwembaden van Sportoase (inclusief begeleider/lesgever). Hierbij wordt steeds 1,5 meter afstand gehouden van elkaar en volgens de regels van het specifiek zwembadprotocol.
 • Evenementen die outdoor plaatsvinden zijn toegestaan met een publiek van maximum 50 personen.
 • Voorlopig geldt een expliciet wedstrijdverbod.
 • Sportkantines mogen een terras openen volgens de richtlijnen in het protocol voor de horeca. Er is geen registratieplicht voor klanten, al wordt dit wel aanbevolen.vVoor bezoekers van de sportaccommodaties geldt deze registratieplicht nog wel.
 •  

Algemeen overzicht maatregelen per leeftijdsgroep

Voor kinderen t.e.m. 12 jaar:

 • Kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar worden geadviseerd zich te beperken tot één hobby per week. Dat wil zeggen dat ze niet én naar de sportles, én naar de muziekles, én naar de jeugdbeweging kunnen gaan.
 • Georganiseerde sportactiviteiten die indoor plaatsvinden zijn toegestaan in een groep van maximum 10 personen (exclusief begeleider/trainer). Contact is toegestaan.
 • Georganiseerde sportactiviteiten die outdoor plaatsvinden zijn toegestaan in een groep van maximum 25 personen (exclusief begeleider/trainer). Contact is toegestaan.
 • Georganiseerde zwemactiviteiten voor kinderen en jongeren t.e.m. 12 jaar zijn toegelaten met maximum 25 personen (exclusief begeleider/trainer) volgens het specifiek zwembadprotocol en enkel met toestemming van de stad (via sportbeheer@leuven.be). Contact is toegestaan indien noodzakelijk door de aard van de sport.
 • Indoor topsportactiviteiten tot en met 12 jaar zijn toegelaten na voorleggen goedkeuring van de federatie en mits toestemming van de stad.
 • Professionele sporten en competities zijn toegelaten na goedkeuring door de bevoegde minister. Er wordt geen publiek toegelaten. Kleedkamers blijven dicht, tenzij er voldoende testing gebeurt en er geen positieve testing is vastgesteld.
 • Alle wedstrijden, competities of andere contacten met ploegen of (leeftijds)groepen buiten de eigen ploeg of leeftijdsgroep zijn verboden.
 • Bij trainingen wordt geen publiek toegelaten (tenzij noodzakelijk om medische redenen bij begeleiding van kinderen of personen met een beperking). We vragen ouders die hun kinderen afzetten voor een training om de sportaccommodatie niet te betreden.
 • Kleedkamers blijven gesloten. Thuis omkleden is dus de boodschap. Voor scholen geldt een uitzondering: zij mogen wel gebruikmaken van kleedkamers tijdens de schooluren. Per kleedkamer worden maximaal 6 leerlingen tegelijkertijd toegelaten, tenzij anders vermeld.
 • Er blijft een registratieplicht voor sporters, toeschouwers en bezoekers van sportaccommodaties.

Voor jongeren van 13 t.e.m. 18 jaar:

 • Kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar worden geadviseerd zich te beperken tot één hobby per week. Dat wil zeggen dat ze niet én naar de sportles, én naar de muziekles, én naar de jeugdbeweging kunnen gaan.
 • Indoor sportactiviteiten zijn verboden voor iedereen boven 12 jaar (met uitzondering voor de scholen).
 • Georganiseerde sportactiviteiten voor kinderen en jongeren van 13 t.e.m. 18 jaar zijn toegelaten, maar mogen enkel buiten georganiseerd worden, in bubbels van maximum 25 deelnemers (exclusief begeleider) en volgens het specifieke sporttakprotocol. Contact is enkel toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Georganiseerde zwemactiviteiten voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar zijn toegelaten met maximum 25 personen (exclusief begeleider/trainer) volgens het specifiek zwembadprotocol en enkel met toestemming van de stad (via sportbeheer@leuven.be). Contact is toegestaan indien noodzakelijk door de aard van de sport.
 • Indoor topsportactiviteiten voor iedereen boven 12 jaar zijn toegelaten wanneer hier competitie aan verbonden is en na het voorleggen van de goedkeuring van de federatie en mits toestemming van de stad. Er wordt geen publiek toegelaten en kleedkamers blijven dicht.
 • Alle wedstrijden, competities of andere contacten met ploegen of (leeftijds)groepen buiten de eigen ploeg of leeftijdsgroep zijn verboden.
 • Bij trainingen wordt geen publiek toegelaten (tenzij noodzakelijk om medische redenen bij begeleiding van kinderen of personen met een beperking). We vragen ouders die hun kinderen afzetten voor een training om de sportaccommodatie niet te betreden.
 • Iedereen is verplicht een mondmasker bij te hebben.
 • Het dragen van een mondmasker in openbare gebouwen zoals sportaccommodaties blijft verplicht, behalve tijdens het sporten. Begeleiders dragen altijd een mondmasker.
 • Kleedkamers blijven gesloten. Thuis omkleden is dus de boodschap. Voor scholen geldt een uitzondering: zij mogen wel gebruikmaken van kleedkamers tijdens de schooluren. Per kleedkamer worden maximaal 6 leerlingen tegelijkertijd toegelaten, tenzij anders vermeld.
 • Er blijft een registratieplicht voor sporters, toeschouwers en bezoekers van sportaccommodaties.
 • Professionele sporten en competities, na goedkeuring door de bevoegde minister. Er wordt geen publiek toegelaten. Kleedkamers blijven dicht, tenzij er voldoende testing gebeurt en er geen positieve testing is vastgesteld.

Voor personen vanaf 19 jaar:

 • Indoor sportactiviteiten zijn verboden voor iedereen boven 12 jaar (met uitzondering voor de scholen).
 • Zwembaden zijn open voor individuele zwemmers mits reservatie.
 • Zwemactiviteiten in een georganiseerde context voor personen boven 18 jaar zijn toegelaten in een groep van maximum 25 personen (inclusief begeleider/trainer), met respect voor de afstandsregels (1,5m) en volgens de regels van het algemeen zwembadprotocol. Dit houdt in dat je met maximum 6 personen per baan in zwembad Kessel-Lo kan zwemmen en met maximum 8 personen per baan in de zwembaden van Sportoase (inclusief begeleider/lesgever). Hierbij worden steeds de regels van het specifiek zwembadprotocol gerespecteerd.
 • Zwemactiviteiten in niet-georganiseerd verband volgen de regels van het samenscholingsverbod. Dit betekent met maximum 6 personen per baan voor zwembad Kessel-Lo en 8 personen per baan voor de zwembaden van Sportoase (inclusief begeleider/lesgever) waarbij steeds 1,5 meter afstand gehouden wordt van elkaar en rekening houdend met de geldende densiteitsregels van het zwembadprotocol.
 • Georganiseerde sportactiviteiten die outdoor plaatsvinden zijn toegelaten in een groep van maximum 25 personen (inclusief begeleider/trainer).
 • Niet-georganiseerde sportactiviteiten die outdoor plaatsvinden zijn toegelaten in een groep van maximum 10 personen, mits het steeds respecteren van de afstandsregels (1,5 meter) en de regels van het samenscholingsverbod.
 • Indoor topsportactiviteiten voor iedereen boven 12 jaar zijn toegelaten wanneer hier competitie aan verbonden is en na het voorleggen van de goedkeuring van de federatie en mits toestemming van de stad. Er wordt geen publiek toegelaten en kleedkamers blijven dicht.
 • Alle wedstrijden, competities of andere contacten met ploegen of (leeftijds)groepen buiten de eigen ploeg of leeftijdsgroep zijn verboden.
 • Bij trainingen wordt geen publiek toegelaten (tenzij noodzakelijk om medische redenen bij begeleiding van kinderen of personen met een beperking). We vragen ouders die hun kinderen afzetten voor een training om de sportaccommodatie niet te betreden.
 • Iedereen is verplicht een mondmasker bij te hebben.
 • Het dragen van een mondmasker in openbare gebouwen zoals sportaccommodaties blijft verplicht, behalve tijdens het sporten. Begeleiders dragen altijd een mondmasker.
 • Kleedkamers blijven gesloten. Thuis omkleden is dus de boodschap. Voor scholen geldt een uitzondering: zij mogen wel gebruikmaken van kleedkamers tijdens de schooluren. Per kleedkamer worden maximaal 6 leerlingen tegelijkertijd toegelaten, tenzij anders vermeld.
 • Er blijft een registratieplicht voor sporters, toeschouwers en bezoekers van sportaccommodaties.
 • Professionele sporten en competities, na goedkeuring door de bevoegde minister. Er wordt geen publiek toegelaten. Kleedkamers blijven dicht, tenzij er voldoende testing gebeurt en er geen positieve testing is vastgesteld.

Ben je graag op de hoogte van alle coronamaatregelen in Leuven? Op de website van stad Leuven vind je een overzicht.

Deel dit bericht