Sport Leuven

Sportdienst van Leuven

Vanaf vandaag, maandag 26 april, zijn outdoor sportactiviteiten voor personen vanaf 19 jaar opnieuw toegestaan met maximum 10 personen. Voor het overige zijn er geen versoepelingen van de maatregelen. Hieronder vind je de belangrijkste maatregelen die van kracht zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen.

 • Kinderen t.e.m. 12 jaar mogen zowel indoor als outdoor sporten, bij voorkeur outdoor, in groepen van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend. Contact tijdens het sporten is toegestaan.
 • Jongeren van 13 t.e.m. 18 jaar mogen enkel outdoor sporten of in zwembaden. Ook voor hen is contact toegestaan, is het maximum aantal personen per groep 10 en worden sportbegeleiders niet meegerekend.
 • Personen vanaf 19 jaar mogen enkel outdoor of in zwembaden sporten in groepen van maximum 10 personen. Hier wordt de sportbegeleider wél meegeteld bij het maximum aantal personen. Voorwaarden hiervoor zijn dat de afstandsregels (1,5m) steeds gerespecteerd worden en er gesport wordt volgens de regels van het samenscholingsverbod en het zwembadprotocol.

Algemeen overzicht maatregelen per leeftijdsgroep

Voor kinderen t.e.m. 12 jaar:

 • Kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar worden geadviseerd zich te beperken tot één hobby per week. Dat wil zeggen dat ze niet én naar de sportles, én naar de muziekles, én naar de jeugdbeweging kunnen gaan.
 • Georganiseerde sportactiviteiten worden bij voorkeur buiten georganiseerd. Indoor sporten is toegestaan.
 • Zwemactiviteiten voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar zijn toegelaten met maximum 10 personen (exclusief begeleider/trainer) volgens het specifiek zwembadprotocol en enkel met toestemming van de stad (via sportbeheer@leuven.be).
 • Indoor en outdoor sportactiviteiten mogen plaatsvinden met maximum 10 personen (exclusief begeleider/trainer) en volgens het specifiek sporttakprotocol.
 • Indoor topsportactiviteiten tot en met 12 jaar zijn toegelaten na voorleggen goedkeuring van de federatie en mits toestemming van de stad.
 • Alle wedstrijden, competities of andere contacten met ploegen of (leeftijds)groepen buiten de eigen ploeg of leeftijdsgroep zijn verboden.
 • Bij trainingen wordt geen publiek toegelaten (tenzij noodzakelijk om medische redenen bij begeleiding van kinderen of personen met een beperking). We vragen ouders die hun kinderen afzetten voor een training om de sportaccommodatie niet te betreden.
 • Kleedkamers blijven gesloten. Thuis omkleden is dus de boodschap. Voor scholen geldt een uitzondering: zij mogen wel gebruikmaken van kleedkamers tijdens de schooluren. Per kleedkamer worden maximaal 6 leerlingen tegelijkertijd toegelaten, tenzij anders vermeld.
 • Alle sportkantines zijn gesloten, drankautomaten mogen open en gevuld blijven.
 • Accommodaties die niet in beheer van stad Leuven zijn toegankelijk voor sportactiviteiten voor kinderen t.e.m. 12 jaar, maar dienen hiervoor toelating aan te vragen via sportbeheer@leuven.be.

Voor jongeren van 13 t.e.m. 18 jaar:

 • Kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar worden geadviseerd zich te beperken tot één hobby per week. Dat wil zeggen dat ze niet én naar de sportles, én naar de muziekles, én naar de jeugdbeweging kunnen gaan.
 • Georganiseerde sportactiviteiten voor kinderen en jongeren van 13 t.e.m. 18 jaar zijn toegelaten, maar mogen enkel buiten georganiseerd worden, in bubbels van maximum 10 deelnemers (exclusief begeleider) en volgens het specifieke sporttakprotocol.
 • Zwemactiviteiten voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar zijn toegelaten met maximum 10 personen (exclusief begeleider/trainer) volgens het specifiek zwembadprotocol en enkel met toestemming van de stad (via sportbeheer@leuven.be).
 • Indoor sportactiviteiten zijn verboden voor iedereen boven 12 jaar (met uitzondering voor de scholen).
 • Indoor topsportactiviteiten voor iedereen boven 12 jaar zijn toegelaten wanneer hier competitie aan verbonden is en na het voorleggen van de goedkeuring van de federatie en mits toestemming van de stad. Er wordt geen publiek toegelaten en kleedkamers blijven dicht.
 • Alle wedstrijden, competities of andere contacten met ploegen of (leeftijds)groepen buiten de eigen ploeg of leeftijdsgroep zijn verboden.
 • Bij trainingen wordt geen publiek toegelaten (tenzij noodzakelijk om medische redenen bij begeleiding van kinderen of personen met een beperking). We vragen ouders die hun kinderen afzetten voor een training om de sportaccommodatie niet te betreden.
 • Iedereen is verplicht een mondmasker bij te hebben.
 • Het dragen van een mondmasker in openbare gebouwen zoals sportaccommodaties blijft verplicht, behalve tijdens het sporten. Begeleiders dragen altijd een mondmasker.
 • Kleedkamers blijven gesloten. Thuis omkleden is dus de boodschap. Voor scholen geldt een uitzondering: zij mogen wel gebruikmaken van kleedkamers tijdens de schooluren. Per kleedkamer worden maximaal 6 leerlingen tegelijkertijd toegelaten, tenzij anders vermeld.
 • Er blijft een registratieplicht voor sporters, toeschouwers en bezoekers van sportaccommodaties.
 • Alle sportkantines zijn gesloten, drankautomaten mogen open en gevuld blijven.
 • Professionele sporten en competities, na goedkeuring door de bevoegde minister. Er wordt geen publiek toegelaten. Kleedkamers blijven dicht, tenzij er voldoende testing gebeurt en er geen positieve testing is vastgesteld.

Voor personen vanaf 19 jaar:

 • Indoor sportactiviteiten zijn verboden voor iedereen boven 12 jaar (met uitzondering voor de scholen).
 • Zwembaden zijn open voor individuele zwemmers mits reservatie.
 • Zwemactiviteiten voor personen boven 18 jaar zijn toegelaten volgens de regels van het samenscholingsverbod. Dit betekent met maximum 6 personen per baan voor zwembad Kessel-Lo en 8 personen per baan voor de zwembaden van Sportoase (inclusief begeleider/lesgever) waarbij steeds 1,5 meter afstand gehouden wordt van elkaar en rekening houdend met de geldende densiteitsregels van het zwembadprotocol.
 • Outdoor sportactiviteiten zijn toegelaten met maximum 10 personen (inclusief begeleider/trainer) en mits het steeds respecteren van de afstandsregels (1,5 meter) en de regels van het samenscholingsverbod.
 • Indoor topsportactiviteiten voor iedereen boven 12 jaar zijn toegelaten wanneer hier competitie aan verbonden is en na het voorleggen van de goedkeuring van de federatie en mits toestemming van de stad. Er wordt geen publiek toegelaten en kleedkamers blijven dicht.
 • Alle wedstrijden, competities of andere contacten met ploegen of (leeftijds)groepen buiten de eigen ploeg of leeftijdsgroep zijn verboden.
 • Bij trainingen wordt geen publiek toegelaten (tenzij noodzakelijk om medische redenen bij begeleiding van kinderen of personen met een beperking). We vragen ouders die hun kinderen afzetten voor een training om de sportaccommodatie niet te betreden.
 • Iedereen is verplicht een mondmasker bij te hebben.
 • Het dragen van een mondmasker in openbare gebouwen zoals sportaccommodaties blijft verplicht, behalve tijdens het sporten. Begeleiders dragen altijd een mondmasker.
 • Kleedkamers blijven gesloten. Thuis omkleden is dus de boodschap. Voor scholen geldt een uitzondering: zij mogen wel gebruikmaken van kleedkamers tijdens de schooluren. Per kleedkamer worden maximaal 6 leerlingen tegelijkertijd toegelaten, tenzij anders vermeld.
 • Er blijft een registratieplicht voor sporters, toeschouwers en bezoekers van sportaccommodaties.
 • Alle sportkantines zijn gesloten, drankautomaten mogen open en gevuld blijven.
 • Professionele sporten en competities, na goedkeuring door de bevoegde minister. Er wordt geen publiek toegelaten. Kleedkamers blijven dicht, tenzij er voldoende testing gebeurt en er geen positieve testing is vastgesteld.

Deel dit bericht