Sport Leuven

Sportdienst van Leuven

Deze week heeft de Vlaamse overheid nieuwe maatregelen aangekondigd i.k.v. buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar. De maatregelen gaan in vanaf maandag 1 februari 2021 en zijn van kracht t.e.m. 1 april 2021.

Wat is er veranderd?

• Kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar moeten zich beperken tot één hobby per week. Dat wil zeggen dat ze niet én naar de sportles, én naar de muziekles, én naar de jeugdbeweging kunnen gaan.
• Georganiseerde sportactiviteiten voor kinderen t.e.m. 12 jaar kunnen plaatsvinden in bubbels van maximum 10 deelnemers (exclusief begeleider) en volgens het specifieke sporttakprotocol. Indoor activiteiten zijn enkel toegestaan indien deze niet buiten kunnen plaatsvinden.
• Georganiseerde sportactiviteiten die indoor plaatsvinden zijn verboden voor iedereen boven 12 jaar.
• Georganiseerde sportactiviteiten voor kinderen en jongeren van 13 t.e.m. 18 jaar zijn opnieuw toegelaten, maar mogen enkel buiten georganiseerd worden, in bubbels van maximum 10 deelnemers (exclusief begeleider) en volgens het specifieke sporttakprotocol.
• Alle wedstrijden, competities of andere contacten tussen ploegen of (leeftijds)groepen buiten de eigen ploeg of leeftijdsgroep zijn verboden.

Wat verwachten we van jou als sportvereniging/school?

Alle reeds bevestigde reservaties t.e.m. 14 februari 2021 blijven behouden. Indien je openstaande reservaties t.e.m. 14 februari 2021 wil annuleren of nieuwe reservaties vanaf 14 februari 2021 wil aanvragen, dan kan dit via sportbeheer@leuven.be.

Had je jouw club-/schoolwerking nog niet opgestart en wens je dit nu wel te doen volgens de geldende maatregelen? Vraag dan zeker meteen een nieuwe reservatie aan via ProSport of via sportbeheer@leuven.be. Deze reservaties zijn pas definitief na bevestiging van sportbeheer, zodat er zeker personeel aanwezig is in de aangevraagde sportaccommodatie.

Sportkampen krokusvakantie

• Verenigingen die een sportkamp willen organiseren in de krokusvakantie moeten hiervoor toestemming aanvragen bij de stad via tofsport@leuven.be.
• Sportkampen die in de krokusvakantie plaatsvinden moeten zo veel mogelijk buiten georganiseerd worden.
• Indoor sportkampen zijn verboden voor iedereen boven 12 jaar.
• Het maximum aantal deelnemers per bubbel/activiteit wordt beperkt tot 25 (exclusief begeleider/trainer).
• Begeleiders dragen steeds een mondmasker. Kinderen vanaf 13 jaar dragen een mondmasker wanneer ze niet intensief aan het sporten zijn.

ALGEMEEN OVERZICHT MAATREGELEN

Zwembaden

De zwembaden zijn toegankelijk voor:

 • Verenigingen die sportactiviteiten organiseren.
 • Zwemactiviteiten voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar zijn toegelaten met maximum 10 personen (exclusief begeleider/trainer) volgens het specifiek zwembadprotocol en enkel met toestemming van de stad (via sportbeheer@leuven.be).
 • Zwemactiviteiten voor personen boven 18 jaar zijn toegelaten volgens de regels van het samenscholingsverbod. Dit betekent met maximum 4 personen (inclusief begeleider/lesgever) waarbij steeds 1,5 meter afstand gehouden wordt van elkaar en rekening houdend met de geldende densiteitsregels van het zwembadprotocol.
 • Scholen die sportactiviteiten organiseren voor leerlingen van het basis en secundair onderwijs volgens het onderwijs- en specifiek zwembadprotocol.
 • Individuele zwemmers op afspraak en registratie.
 • Professionele sporten en competities, na goedkeuring door de bevoegde minister. Er wordt geen publiek toegelaten.
 • Topsport, na goedkeuring van de sportfederatie en mits toestemming van de stad. Er wordt geen publiek toegelaten.
 • Alle wedstrijden, competities of andere contacten met ploegen of (leeftijds)groepen buiten de eigen ploeg of leeftijdsgroep zijn verboden.
 • Het aantal vrije zwemmers wordt beperkt tot 1 zwemmer per 10m².

De kleedkamers en douches van de zwembaden zijn open, maar er geldt een strikt circulatieplan en douchen wordt beperkt.

Andere sportaccommodaties en sportactiviteiten

 • Georganiseerde sportactiviteiten zijn enkel indoor toegestaan voor kinderen t.e.m. 12 jaar wanneer deze niet buiten kunnen plaatsvinden.
 • Indoor sportactiviteiten zijn verboden voor iedereen boven 12 jaar (met uitzondering voor de scholen).
 • Indoor sportactiviteiten voor kinderen t.e.m. 12 jaar kunnen plaatsvinden met maximum 10 personen (exclusief begeleider/trainer) en volgens het specifiek sporttakprotocol.
 • Accommodaties die niet in beheer van stad Leuven zijn toegankelijk voor sportactiviteiten voor kinderen t.e.m. 12 jaar, maar dienen hiervoor toelating aan te vragen via sportbeheer@leuven.be.
 • Professionele sporten en competities, na goedkeuring door de bevoegde minister. Er wordt geen publiek toegelaten. Kleedkamers blijven dicht, tenzij er voldoende testing gebeurt en er geen positieve testing is vastgesteld.
 • Indoor topsportactiviteiten tot en met 12 jaar zijn toegelaten na voorleggen goedkeuring van de federatie en mits toestemming van de stad.
 • Indoor topsportactiviteiten voor iedereen boven 12 jaar zijn toegelaten wanneer hier competitie aan verbonden is en na het voorleggen van de goedkeuring van de federatie en mits toestemming van de stad. Er wordt geen publiek toegelaten en kleedkamers blijven dicht.
 • Outdoor topsportactiviteiten voor iedereen zijn toegelaten wanneer hier competitie aan verbonden is en na het voorleggen van de goedkeuring van de federatie en mits toestemming van de stad. Er wordt geen publiek toegelaten en kleedkamers blijven dicht.
 • Outdoor sportactiviteiten zijn toegelaten voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar met maximum 10 personen (exclusief begeleider/trainer) en volgens het specifiek sporttakprotocol.
 • Outdoor sportactiviteiten zijn toegelaten voor personen boven 18 jaar, met maximum 4 personen (inclusief begeleider/trainer) en volgens het specifieke sporttakprotocol.
 • Outdoor sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband zijn toegelaten voor iedereen, maar:
  o enkel met personen waarmee je samenwoont, eventueel uitgebreid met één toegelaten nauw contact. In deze context is contact dus toegestaan.
  o met maximum 4 personen in totaal wanneer deze personen niet tot je huishouden behoren. In deze context wordt steeds 1,5 meter afstand gehouden van elkaar.
 • Alle wedstrijden, competities of andere contacten met ploegen of (leeftijds)groepen buiten de eigen ploeg of leeftijdsgroep zijn verboden.
 • Bij trainingen wordt geen publiek toegelaten (tenzij noodzakelijk om medische redenen bij begeleiding van kinderen of personen met een beperking). We vragen ouders die hun kinderen afzetten voor een training om de sportaccommodatie niet te betreden.
 • Iedereen is verplicht een mondmasker bij te hebben.
 • Het dragen van een mondmasker in openbare gebouwen zoals sportaccommodaties blijft verplicht, behalve tijdens het sporten.
 • Kleedkamers blijven gesloten. Thuis omkleden is dus de boodschap. Voor scholen geldt een uitzondering: zij mogen wel gebruikmaken van kleedkamers tijdens de schooluren. Per kleedkamer worden maximaal 6 leerlingen tegelijkertijd toegelaten, tenzij anders vermeld.
 • Er blijft een registratieplicht voor sporters, toeschouwers en bezoekers van sportaccommodaties.
 • Alle sportkantines zijn gesloten, drankautomaten mogen open en gevuld blijven.

Alle bovenstaande maatregelen blijven van kracht tot en met 1 april 2021.

Leuven blijft zich bewijzen als Europese Sportstad, mede dankzij jullie! Bedankt voor jullie enorme inspanningen en creativiteit om iedereen gezond en veilig te laten sporten. #TeamLeuven

Deel dit bericht