Sport Leuven

Sportdienst van Leuven

Vanaf maandag 16 november 2020 stelt stad Leuven alle stedelijke sportinfrastructuur opnieuw open voor verschillende sportactiviteiten. Hieronder vind je een overzicht van alle maatregelen in de Leuvense sportsector.

De stedelijke sportinfrastructuur is opnieuw open voor:

 • Verenigingen die sportactiviteiten organiseren voor leden tot en met 12 jaar. Kleedkamergebruik is niet toegestaan.
 • Scholen die sportactiviteiten organiseren voor leerlingen van het basisonderwijs. Kleedkamergebruik is toegestaan tijdens de schooluren. Per kleedkamer worden maximaal 6 leerlingen tegelijkertijd toegelaten, tenzij anders vermeld.
 • Professionele sporten en competities, na goedkeuring door de bevoegde minister. Er wordt geen publiek toegelaten en kleedkamers blijven dicht, tenzij er voldoende testing gebeurt en er geen positieve testing is vastgesteld.
 • Indoor topsportactiviteiten tot en met 12 jaar zijn toegelaten na voorleggen goedkeuring van de federatie en mits toestemming van de stad.
 • Indoor topsportactiviteiten voor iedereen boven 12 jaar zijn toegelaten wanneer hier competitie aan verbonden is en na het voorleggen van de goedkeuring van de federatie en mits toestemming van de stad. Er wordt geen publiek toegelaten en kleedkamers blijven dicht.

Let op: Alle reservaties t.e.m. 13 december 2020 worden automatisch geannuleerd door de sportdienst vanwege het laatst gepubliceerde ministerieel besluit. Indien jullie de clubwerking voor bovenstaande activiteiten wensen te heropstarten, dienen nieuwe reservaties aangevraagd te worden via ProSport of via sportbeheer@leuven.be. Deze reservaties zijn pas definitief na bevestiging van sportbeheer, zodat er zeker personeel aanwezig is in de aangevraagde sportaccommodatie.

Accommodaties die niet in beheer van stad Leuven zijn mogen de deuren ook opnieuw openen voor sportactiviteiten voor kinderen t.e.m. 12 jaar, maar dienen hiervoor toelating aan te vragen via sportbeheer@leuven.be.

[cmsmasters_heading type=”h3″ font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”left” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]Overige maatregelen[/cmsmasters_heading]

Alle andere maatregelen blijven nog steeds van kracht:

 • Indoor sportactiviteiten zijn verboden voor iedereen boven 12 jaar.
 • Outdoor sportactiviteiten zijn toegelaten voor iedereen, maar:
  o enkel met personen waarmee je samenwoont, eventueel uitgebreid met één toegelaten nauw contact. In deze context is contact dus toegestaan.
  o met maximum 4 personen in totaal wanneer deze personen niet tot je huishouden behoren. In deze context wordt steeds 1,5 meter afstand gehouden van elkaar.
 • Bij amateurcompetities tot en met 12 jaar wordt 1 toeschouwer per kind toegelaten. Toeschouwers moeten nog steeds ten allen tijde 1,5 meter afstand bewaren en een mondmasker dragen, zowel indoor als outdoor. We raden wel aan om het aantal toeschouwers zoveel mogelijk te beperken.
 • Amateurcompetities boven de 12 jaar zijn opgeschort.
 • Bij trainingen wordt geen publiek toegelaten (tenzij noodzakelijk om medische redenen bij begeleiding van kinderen of personen met een beperking). We vragen ouders die hun kinderen afzetten voor een training om de sportaccommodatie niet te betreden.
 • Het dragen van een mondmasker in openbare gebouwen zoals sportaccommodaties blijft verplicht, behalve tijdens het sporten.
 • Kleedkamers blijven gesloten. Thuis omkleden is dus de boodschap. Voor scholen geldt een uitzondering: zij mogen wel gebruikmaken van kleedkamers tijdens de schooluren. Per kleedkamer worden maximaal 6 leerlingen tegelijkertijd toegelaten, tenzij anders vermeld.
 • Er blijft een registratieplicht voor sporters, toeschouwers en bezoekers van sportaccommodaties.
 • Alle sportkantines zijn gesloten, drankautomaten mogen open en gevuld blijven.

Alle bovenstaande maatregelen blijven van kracht tot en met 13 december 2020. Raadpleeg zeker ook jouw sportfederatie of sportbond om na te gaan of er naast bovenstaande maatregelen nog extra maatregelen van kracht zijn.

Deel dit bericht