Sport Leuven

Sportdienst van Leuven

Het is een zomer die anders is dan anders. De Tofsportkampen zijn echter een vaste waarde die de afgelopen weken vele kinderen een mooie, zorgeloze zomer bezorgden. “Jongeren moeten zich kunnen uitleven. Daar zorgen we met onze sportkampen voor. Dit jaar moesten we extra inspanningen leveren om alles veilig te laten verlopen, maar ik ben blij dat deze hun vruchten afwerpen”, vertelt schepen van sport Johan Geleyns trots.

Er werden veel maatregelen genomen om de sportkampen zo hygiënisch en veilig mogelijk te laten verlopen. Voor elke locatie werden er circulatieplannen uitgewerkt, men werkte met bubbels van 50 personen en elke deelnemer kreeg een persoonlijke flacon handgel. Verder bleef men zoveel mogelijk op één locatie en moesten ook de ouders zich aan een gedragscode houden om “de bubbels” niet te verstoren. “Deze maatregelen hadden effect. We stellen vast dat we in Leuven gedisciplineerd omgaan met de maatregelen en dat we er dus in slagen om ook dit jaar weer fantastische Tofsportkampen te organiseren”, zegt schepen van sport Johan Geleyns.

De sportkampen van de stad Leuven zorgen ook dit jaar weer voor sportief plezier voor een heleboel kinderen. De bezettingsgraad van de sportkampen is ongeveer 80%. “Deze week bereikten we bijna de kaap van 2.000 kinderen die een sportkamp volgden bij ons. Dit is iets minder dan de voorbije jaren. Waarschijnlijk keken de mensen toch wat de kat uit de boom alvorens zich in te schrijven”, aldus schepen van sport Johan Geleyns.

”Deze maand zijn er nog 23 kampen. Voor drie daarvan, het handbal-, volleybal- en het ijshockeykamp, zijn er nog enkele plaatsjes vrij. Deze kampen vinden plaats tijdens de laatste week van de grote vakantie. Inschrijven hiervoor kan nog tot maandagochtend 17 augustus via https://www.tofsport.be/activiteiten/tofsportkampen/. Misschien dat vooral dat laatste kamp nog volzet zal geraken bij deze temperaturen”, besluit schepen Johan Geleyns met een knipoog.

Deel dit bericht