Sport Leuven

Sportdienst van Leuven

Verschillende sectoren werden hard getroffen door het coronavirus of zullen dit in de nabije toekomst nog voelen. Afgelopen vrijdag stelde het stadsbestuur van Leuven haar steunplan voor. Om de sportsector financieel te ondersteunen maakte de stad in totaal 1.150.000 euro vrij.

Bij de uitbraak van het coronavirus in ons land werden alle activiteiten van sportverenigingen stopgezet. Om het voortbestaan van de clubs zoveel mogelijk te garanderen, neemt de stad verschillende financiële maatregelen. Deze maatregelen komen onder meer voort uit het advies van de Leuvense sportraad, dat een online bevraging deed bij alle aangesloten sportverenigingen.

“Het is erg belangrijk dat we met deze maatregelen zuurstof geven aan onze sportclubs”, zegt schepen van sport Johan Geleyns. “Omdat zij geen activiteiten konden organiseren en geen kantine uitbaten zagen zij immers heel wat inkomsten wegvallen. Volgens het advies van de sportraad gaan we nu over tot een kwijtschelden van alle retributies vanaf het begin van de coronalockdown tot en met het einde van het kalenderjaar. De stad maakte hier 573.175 euro voor vrij. Zo zorgen we voor minder kosten bij het begin van het komende sportjaar. Clubs die hun activiteiten organiseren in niet-stedelijke accommodaties kunnen ook een compensatie aanvragen, mits het indienen van een dossier. Hiervoor wordt 100.000 euro voorzien. Ook aan inkomstenzijde bieden we de clubs iets aan, want daar betalen we de werkings-, vormings- en topsporttoelagen gewoon door, goed voor zo’n 315.000 euro. Zo geven we de clubs de broodnodige financiële ademruimte.”

Heel wat sportclubs en andere sportorganisaties zagen ook hun geplande evenementen in het water vallen, zoals Leuven Beachvolley, de Tofsportnacht en de Grote Prijs Jef Scherens. Ook zij krijgen de volledige voorziene toelagen uitgekeerd zodat deze evenementen ook de komende jaren nog kunnen plaatsvinden en niet ten onder gaan aan de coronacrisis. Het voorziene budget bedraagt 110 500 euro.

Verder wordt ook de huur van cafetaria’s kwijtgescholden voor de periode half maart tot eind juni en hoeven verenigingen twee maanden geen grondgebonden erfpacht- en concessievergoedingen te betalen.

[cmsmasters_heading type=”h1″ font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”left” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]Zomeraanbod[/cmsmasters_heading]

Tijdens de zomer valt er op sportief vlak altijd heel wat te beleven. Door de annulering van alle grote sportevenementen is dat dit jaar enigszins anders. Maar dat betekent niet dat er voor sporters géén aanbod is deze zomer. Alle stedelijke sportaccommodaties, zowel indoor als outdoor, werden volgens de veiligheidsvoorschriften coronaproof ingericht. Er werd specifieke signalisatie aangebracht, er gebeur(d)en op regelmatige tijdstippen tussentijdse poets- en ontsmettingsbeurten en de sportspecifieke protocollen worden steeds nauwlettend opgevolgd.

“Sporters krijgen opnieuw perspectief in deze fase”, aldus Johan Geleyns. “Sporters in clubverband gaan de komende maanden veilig kunnen sporten dankzij de protocollen die de clubs samen met de sportdienst opstelden en individuele sporters krijgen deze zomer extra laagdrempelige buurtsportactiviteiten. Ook kan iedereen opnieuw veilig onze accommodaties gebruiken, van beweegbank tot zwembad. Vanaf woensdag 1 juli mogen de zwembaden opnieuw de deuren openen.

“De voorbije weken en maanden werden heel wat inspanningen geleverd om de opstart voor te bereiden zodat alle zwemliefhebbers in veilige omstandigheden opnieuw een frisse duik kunnen nemen. Zo werd ook hier een circulatieplan uitgewerkt met te volgen looplijnen om onderling contact zoveel mogelijk te vermijden. Clubs zullen vanaf 1 juli weer lessen kunnen organiseren en ook individuele zwemmers zijn opnieuw welkom. Omdat het aantal toegelaten personen in het zwembad nog beperkt is, werken we ook voor individuele bezoekers met reservaties. Bovendien blijven de meeste van deze accommodaties, waaronder het zwembad, deze zomer gewoon open omdat we van de lockdown profiteerden om het jaarlijks onderhoud al uit te voeren.”

“Tot slot gaan meer dan 3.000 kinderen deze zomer op Tofsportkamp en kunnen we hen zo toch een fijne en sportieve zomer laten beleven. Om alle kampen in veilige omstandigheden te laten verlopen zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen. De kampen worden waar nodig onderverdeeld in verschillende bubbels, er worden extra begeleiders voorzien en op iedere kamplocatie werd een extra circulatieplan uitgewerkt. Het nodige budget werd hiervoor voorzien.”

Deel dit bericht