Sport Leuven

Sportdienst van Leuven

Het zijn bijzondere tijden die we samen doormaken. Het coronavirus heeft een impact op ons dagelijks leven, nu en mogelijks ook in de toekomst. De sportverenigingen, of zeker de sportactiviteiten, hebben de voorbije maanden allemaal stilgelegen en bereiden zich voor op de heropstart van de sportsector. Maar welke impact heeft de coronavirus op de Leuvense sportverenigingen? En welke problemen brengt dat met zich mee?

Vandaag staat de gezondheid van de leden en de vrijwilligers bovenaan op de agenda. Morgen, bij wijze van spreken, is Leuven hopelijk opnieuw een sportstad waar onze sportverenigingen opnieuw actief kunnen en mogen zijn.

De sportraad deed een bevraging bij haar leden naar de impact van de coronacrisis op het lopende sportseizoen 2019 – 2020 en de verwachtingen van deze impact op het volgende sportseizoen.
Deze bevraging werd opgestart op 29 april en afgesloten op 14 mei 2020.

Het is momenteel moeilijk in te schatten wat de impact zal zijn op de toekomstige sportactiviteiten in zijn globaliteit. Uit de bevraging blijkt dat de schade van het vroegtijdig beëindigen van het sportseizoen voor de meeste sportverenigingen beperkt is. Sportverenigingen zijn positief en hebben er vertrouwen in dat ze er volgend seizoen terug zullen staan, niet tegenstaande problemen en niettegenstaande dat hun buffer een flinke financiële dreun heeft gekregen. Een aantal verenigingen geeft aan grote problemen te ervaren en schatten in dat de impact van dit seizoen negatief zal uitstralen op het volgende seizoen.

Deze bevraging heeft zich eerder gefocust op het huidige sportseizoen en welke impact dit heeft op het volgende sportseizoen, maar er is niet gepolst naar de moeilijkheden wanneer sportclubs niet zullen kunnen opstarten zoals gewoonlijk, wanneer ze zich moeten heruitvinden, … Hiervoor zal een tweede bevraging worden georganiseerd begin oktober 2020.

Bekijk de resultaten van de bevraging

Deel dit bericht