Sport Leuven

Sportdienst van Leuven

[cmsmasters_image align=”center” caption=”Het barpark aan Sportoase Philipssite kwam tot stand dankzij onze soortgelijke projectoproep ′Leuven, een vitale stad′ in 2017.” animation_delay=”0″]12653|https://www.tofsport.be/wp-content/uploads/2018/10/Workout_2_site.jpg|full[/cmsmasters_image]

Om zoveel mogelijk mensen tot sporten aan te zetten, streven de minister van Sport en Sport Vlaanderen ernaar om de publieke ruimte zo sport- en beweegvriendelijk mogelijk in te richten. De Minister van Sport doet daarom een oproep naar concepten en ideeën die daaraan bijdragen en maakt daarvoor 950.000 euro vrij. Ondernemers, onderzoekers, lokale besturen, sportverenigingen… iedereen (uitgezonderd feitelijke verenigingen en particuliere personen) kan een project indienen tot en met 29 maart 2019 uiterlijk 12u00 bij Sport Vlaanderen.

Onze publieke ruimte zo inrichten dat ze mensen ertoe aanzet om te sporten en te bewegen, kan op vele manieren. Projecten kunnen gekoppeld zijn aan infrastructuur, maar dat hoeft niet. We mikken op creatieve en innovatieve concepten die meer mensen aanzetten om meer te bewegen en te sporten in de publieke ruimte. Het kan bijvoorbeeld gaan over een fit-o-meter 3.0, of innovatieve verlichting die drempels wegneemt om te lopen, een innovatieve loop-, wandel- of fietsapp, een vorm van gamification bij een bestaande buitensportinfrastructuur, een innovatief toestel of element in de publieke ruimte, eventueel met een coach-app die je toont hoe je hiermee sportief aan de slag kan gaan. Maar we zijn vooral benieuwd welke verrassende ideeën de markt ons brengt.

We mikken daarbij op alle Vlamingen, maar een concept of idee mag gerust focussen op één of meerdere groepen van Vlamingen die men wil bereiken: vb. senioren, drukbezette werkende ouders, kinderen, mensen uit kansengroepen,… Het is belangrijk dat de projecten schaalbaar zijn naar heel Vlaanderen. Projecten kunnen voor 50% van hun totale kostprijs gesubsidieerd worden, met een maximum van 100.000 euro. Een beoordelingscommissie met o.a. experten uit de sportsector, uit de bedrijfswereld en uit de innovatiesector, zal alle ingediende projecten bekijken en een ranking aan de minister van Sport bezorgen. De minister beslist welke projecten geselecteerd worden. Half mei maakt Sport Vlaanderen de geselecteerde projecten bekend.

Deze visie om mensen tot sporten aan te zetten door een omgeving te creëren die sportief gedrag stimuleert, maakt deel uit van het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen. Een van de krachtlijnen luidt: ‘we streven naar een optimale openstelling van de aanwezige sportinfrastructuur en naar een optimale benutting van de openbare ruimte.

De projectoproep en het aanvraagformulier kan je hier nalezen.

[cmsmasters_heading type=”h3″ font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”left” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]Contactmoment[/cmsmasters_heading]

Sport en beweging maken een gezond lichaam. De stad Leuven wil zoveel mogelijk inwoners motiveren om fysiek actief te zijn. Daarom ondersteunt de sportdienst de zoektocht naar innovatieve beweegmethodieken en -producten die een actieve levensstijl bevorderen.
De sportdienst nodigt jullie indien gewenst uit om hierover van gedachten te wisselen op vrijdag 15 maart van 14u-16u in het Stadskantoor. Gelieve uiterlijk woensdag 13 maart 2019 uw aanwezigheid en het aantal personen via mail naar mieke.vanschepdael@leuven.be, te bevestigen.

Deel dit bericht