Sport Leuven

Sportdienst van Leuven

[cmsmasters_image align=”center” animation_delay=”0″]12012|https://www.tofsport.be/wp-content/uploads/2018/07/Sportinfrastructuurplan-1160×535.png|full-thumb[/cmsmasters_image]

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters heeft 22.640.732 euro subsidies toegekend aan 47 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over heel Vlaanderen. Van deze 47 projecten situeren er zich twee in Leuven. Het gaat zowel om nieuwbouwprojecten als om renovaties. Zo kunnen sporters in heel Vlaanderen genieten van mooie, moderne en goed ingerichte sporthallen, sportterreinen en zwembaden.

De Leuvense Lovanium Tennis & Squash Club ontvangt 297.290 euro en zal deze subsidies gebruiken om de huidige accommodatie uit te breiden. Er zal een energieneutrale tennishal over drie bestaande outdoor tennisterreinen gebouw worden, er komt een uitbreiding met een fitnes-conditiecentrum op twee verdiepingen en er zullen twee extra padelvelden aangelegd worden.

Ook Rugby Club Leuven krijgt steun om hun accommodatie te vernieuwen. Met de 310.591 euro subsidies zal de club het bestaande oefenterrein omvormen van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld specifiek voor rugby. Het oefenveld zal ook groter zijn dan het huidige. Daarnaast zal de verlichting gerenoveerd worden, zal een krachthonk gebouwd worden en komen er nieuwe (extra) kleedkamers. Tot slot zal er ook geïnvesteerd worden om de toegankelijkheid van de hele site te verbeteren.

[cmsmasters_heading type=”h2″ font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”left” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]Sportinfrastructuurplan[/cmsmasters_heading]
Sinds zijn aantreden als Vlaams minister van Sport heeft Philippe Muyters consequent ingezet op de vernieuwing en uitbouw van de sportinfrastructuur in Vlaanderen. “Dat was ook hoog nodig,” zegt minister Muyters. “Onze sporthallen, -terreinen en zwembaden waren enorm verouderd en er waren grote tekorten. We moesten echt een tandje bijsteken. In de eerste jaren heb ik gewerkt aan de meest acute problemen zoals de zwembaden. Maar intussen heb ik een meer vraaggericht systeem ontwikkeld zodat initiatiefnemers zelf elk jaar projecten kunnen indienen. Zij weten immers het best waar er in hun regio het meeste nood aan is. Deze manier van werken is zonder meer een succes. In deze oproep waren er 60 aanvragen, waarvan we er nu 47 kunnen honoreren.”

 

Dat vraaggericht systeem is het Sportinfrastructuurplan, een jaarlijkse mogelijkheid voor private en publieke initiatiefnemers om projecten van bovenlokaal belang in te dienen. Vlaanderen subsidieert tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. Het kan gaan om nieuwbouwprojecten en om renovaties. Alle projecten worden doorgelicht door een commissie, waarna een ranking wordt opgesteld.

Minister Muyters: “Bij deze tweede oproep in het kader van het Sportinfrastructuurplan konden we in totaal meer dan 22 miljoen euro toekennen aan 47 projecten. Dankzij deze oproep zal er de komende jaren in heel Vlaanderen voor meer dan 158 miljoen euro in bovenlokale sportinfrastructuur geïnvesteerd worden. De projecten zijn heel divers en gaan van bovenlokale sporthallen en zwembaden tot gymnastiekhallen, dojo’s, atletiekpistes, hockeyterreinen en een BMX-piste. Vlaanderen zal volgend jaar weer een heel stuk sportiever kleuren.”

In maart volgend jaar kunnen opnieuw projecten ingediend worden. Minister Muyters verwacht dan 10 miljoen euro te kunnen inzetten. “Het is mijn doel om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te brengen. En wat nodigt meer uit om aan sport te doen dan een mooie, moderne en goed ingerichte sporthal, gymhal, sportterrein of zwembad?” besluit minister Muyters.

Deel dit bericht